2 Stroke 49-100cc, ATVs-Scooters, QJ-Jog-Eton-Polaris-Adly-Etc. Minarelli Type